Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası en son 05.06.2024'de güncellendi.

Coinphy ( "biz", "bizim" veya "bize") kullanıcılarımızın ("kullanıcılar" veya "siz") gizliliğine ve kişisel bilgilerine ilişkin hak ve yükümlülüklerimize saygı duyarız.

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır. Biz, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Bu Politikanın kapsamının, hizmeti kullanımınız aracılığıyla Coinphy tarafından toplanan veya alınan bilgilerle sınırlı olduğunu lütfen unutmayın. Coinphy, üçüncü taraf kişi veya şirketlerin eylemlerinden, sitelerinin içeriğinden, onlara sağladığınız bilgilerin kullanımından veya sunabilecekleri ürün veya hizmetlerden sorumlu değildir. Bu sitelere verilen herhangi bir bağlantı, bu kişi veya şirketlere sponsorluğumuz veya onlarla ilişkimiz olduğu anlamına gelmez. Burada kullanıldığı şekliyle "kullanım" terimi Sitelerimizi veya Hizmetlerimizi kullanmak, bunlara erişmek, oynatmak, yüklemek, oturum açmak, bağlanmak, indirmek, ziyaret etmek veya göz atmak anlamına gelir. Hizmeti kullanarak, bu Politikayı ve kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere verilerinizin bu Politikada belirtilen şekilde işlenmesini kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Bu politikayı kabul etmiyorsanız hizmetlerimizi kullanmamalısınız.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla sizlerle sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde ve aramızdaki sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden doğan haklarınızın tarafınızca kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve bu gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek, ayrıca sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere coinpyhyapp@gmail.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sizden Toplayabileceğimiz Bilgiler

Zaman zaman sizden aşağıdakiler dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kişisel bilgiler toplayabilir veya sağlamanızı isteyebiliriz: adınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, şifreniz, IP adresiniz, benzersiz cihaz tanımlayıcılarınız ve diğer kimlik bilgileriniz, konum bilgileriniz, biyografik bilgileriniz ve/ veya fotoğraflar.

Cihazlardan ve Üçüncü Taraf Hesaplardan ve Hizmetlerden Alınan Veriler

Hizmetlere Facebook, Apple veya Google gibi Üçüncü Taraf Hesap Girişleriyle erişirseniz adınız ve e-posta adresiniz gibi sunmayı kabul ettiğiniz bilgileri toplayacağız. Bu bilgiler Üçüncü Taraf Hesabının gizlilik politikaları kapsamında Coinphy’de sağlanır. Üçüncü Taraf Hesabınızdaki gizlilik kontrollerini ayarlayarak Coinphy aldığı bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Veri Aktarımı

Hizmetler Türkiye'deki sunucularda barındırılmaktadır. Hizmetleri kullanarak ve bize bilgi sağlayarak, bilgilerin Türkiye'ye aktarılmasına ve Türkiye'de işlenmesine izin vermiş olursunuz. Aksi belirtilmediği sürece, bu onayı söz konusu veri aktarımının yasal dayanağı olarak kullanırız.

Türkiye dışında bulunuyorsanız, topladığımız bilgilerin, veri koruma ve gizlilik yasa ve ilkelerinin ikamet ettiğiniz veya bulunduğunuz ülke veya bölgeden farklı olabileceği bir yargı bölgesi olan Türkiye'de işleneceğini ve saklanacağını lütfen unutmayın. 

Kişisel Bilgilerinizi Paylaşma

Kullanıcıların kişisel kimlik bilgilerini başkalarına satmıyoruz, takas etmiyoruz veya kiralamıyoruz. Ziyaretçilere ve kullanıcılara ilişkin herhangi bir kişisel kimlik bilgisiyle bağlantılı olmayan genel toplu demografik bilgileri, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımız, güvenilir bağlı kuruluşlarımız ve reklam verenlerimiz ile paylaşabiliriz.

Kullanıcılar, Hizmetlerimizde ortaklarımızın, tedarikçilerimizin, reklam verenlerimizin, sponsorlarımızın, lisans verenlerimizin ve diğer üçüncü tarafların sitelerine ve hizmetlerine bağlantı veren reklamlar veya başka içerikler bulabilirler. Bu sitelerde görünen içeriği veya bağlantıları kontrol etmiyoruz ve Hizmetlerimize bağlantı verilen veya Hizmetlerimizden bağlantı verilen web sitelerinin uyguladığı uygulamalardan sorumlu değiliz. Ayrıca bu siteler veya hizmetler, içerikleri ve bağlantıları da dahil olmak üzere sürekli olarak değişiyor olabilir. Bu sitelerin ve hizmetlerin kendi gizlilik politikaları ve müşteri hizmetleri politikaları olabilir. Hizmetlerimize bağlantısı olan web siteleri de dahil olmak üzere başka herhangi bir web sitesinde gezinmek ve etkileşimde bulunmak, o web sitesinin kendi şartlarına ve politikalarına tabidir.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Coinphy bu gizlilik politikasını istediği zaman güncelleme yetkisine sahiptir. Bunu yaptığımızda, bu sayfanın alt kısmındaki güncelleme tarihini revize edeceğiz. Topladığımız kişisel bilgilerin korunmasına nasıl yardımcı olduğumuz konusunda bilgi sahibi olmaları için Kullanıcıların herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için bu sayfayı sık sık kontrol etmelerini öneririz. Bu gizlilik politikasını periyodik olarak gözden geçirmenin ve değişikliklerden haberdar olmanın sizin sorumluluğunuz olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

Google Verileri İle İlgili Not

Coinphy, Google API'lerinden aldığı bilgileri kullanımı, Sınırlı Kullanım gereksinimleri de dahil olmak üzere Google API Hizmetleri Kullanıcı Verileri Politikasına uygun olacaktır.

İletişim Bilgileri

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacaktır. Şayet kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamayı tüm cihazlarınızdan kaldırınız. Ayrıntılı bilgi için bizimle coinpyhyapp@gmail.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.